Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "Inscriptioner paa Epitaphier og Gravstene i BUDOLPHI KIRKE i AALBORG" af A. H. Nielsen, 1884-85

Anders Hansen Nielsen (1809-1890) kom til verden i Aalborg som søn af en købmand. Som 19-årig blev han student og 5 år senere cand. theol. Efter en periode som lærer ved Aalborg Latinskole og bibliotekar blev han i 1839 kaldet til sognepræst - først i Aggersborg, senere i Understed-Karup og sidst i Skæve. Efter pensioneringen dyrkede han sin store interesse for personalhistorie.

Artiklen er i 1884-85 optaget i "Samlinger til jydsk Historie og Topografi". Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.