Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "Bidrag til VIBORG DOMKIRKE's Reparationshist. nærmest i det 18de Aarh." af Chr. Gullev, 1870-71

Christian Marselius Gullev (1896-1892) var født i Viborg som søn af en tømrermester. Han blev udlært murer og arbejdede nogle år som svend i Viborg. Efter tegnestudier på kunstakademiet etablerede han sig som murermester i Viborg og kom til at udføre en lang række arbejder på bl.a. kirker. Han blev Viborgs første byarkæolog.

Artiklen er i 1870-71 optaget i "Samlinger til jydsk Historie og Topografi". Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.