Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "Bidrag til Ulvenes Historie i VENDSYSSEL" af J. J. F. Friis, 1866-67

Jacob Jørgen Friderik Friis (1815-1879) var født i Faaborg som søn af en prokurator. Han blev student i Odense og virkede i flere år efter sin teologiske embedseksamen som huslærer og senere andenlærer ved Nakskov borgerlige Realskole. Fra 1858-1871 var han sognepræst i Horne og Asdal ved Hjørring og fra 1871 i Veggeby og Bislev ved Nibe. Han er kendt for et ret omfattende folkeligt forfatterskab og har desuden fået udgivet flere lokalhistoriske bøger.

I 1866-67 fik han i "Samlinger til jydsk Historie og Topografi" optaget sin artikel "Bidrag til Ulvenes Historie i Vendsyssel".

Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.