Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Nord for LIMFJORDEN. Skitser" af N. Hancke, 1880

Niels Hancke (1837-1895) var født på Rottrup ved Dronninglund som søn af en proprietær. Han studerede jura, men interesserede sig mere for hjemegnens historie. Han ses som skoleinspektør, farmer i USA, journalist og assistent ved Københavns Raadstuearkiv.

I 1880 udkom andet oplag af hans "Nord for Limfjorden. Skitser", som han indleder med:

Naar man har ment, at det var værd at gjenoptrykke denne Bog, har jeg jo ikke været den sidste til at antage det samme, saa meget mere som mine senest udgivne »Skizzer« fik en saa venlig Modtagelse, hvorved nærværende, som jeg næsten troede glemte, Smaabilleder gjenkaldtes i Folks Erindring, at jeg stærkt fristes til inden for lang Tid, for tredie Gang at prøve at bjerge nogle Træk af Folkeliv og Folkeskik.

En Forvaring maa jeg imidlertid nu og senere tage, nemlig, at jeg ikke holdes for en Slags Historieskriver, hvad jeg f. Ex. med Hensyn til »Bette Jacob« har faaet Skyld for. Jeg har ganske vist taget hans Navn og Figur til Type og Visen, jeg har lagt i hans Pen, fandt jeg i en Vendelbo Visebog, men jeg har nys med Interesse erfaret, at den stammer fra Egnen om Mariager, hvor den ganske rigtig er lagt af en gammel Røgter og endnu kjendes af »Hr. Brasks« Slægt.

 

                   Kjøbenhavn i Maj 1880.

                                                                                                                    Forf.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.