Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "De kejserlige i VENDSYSSEL 1627-29" af Villads Christensen, 1914-16

Christian Villads Christensen (1864-1922) kom til verden i Nørbæk sogn, Viborg amt som søn af en skolelærer og kirkesanger. Efter embedseksamen blev han assistent i Rigsarkivet, der senere førte ham til stillingen som arkivar ved Københavns rådstuearkiv. Han skrev doktordisputats om "Baareprøven" og er kendt for en omfattende historisk produktion.

Artiklen er i 1914-16 optaget i "Samlinger til jydsk Historie og Topografi". Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.