Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Statistiske Bidrag til Aalborg Stifts Historie i Slutningen af det 17de Aarhundrede" af D. H. Wulff, 1887-88

Daniel Høffding Wulff (1829-1900) var født i Fredericia som søn af en adjunkt og valgte selv samme livsbane, idet han blev adjunkt og senere lektor ved Aalborg katedralskole. Han var en aktiv foreningsmand, som i en periode var medlem af Aalborg byråd og samtidig medstifter af "Det jydske historisk-topografiske Selskab", der fra 1866 udgav "Samlinger til jydsk Historie og Topografi", hvis redaktør han var i adskillige år. Selv bidrog han også med en del artikler.

Hans forfatterskab omfattede også en del bøger, bl.a. fik han i i 1887-88 udgivet: "Statistiske Bidrag til Aalborg Stifts Historie i Slutningen af det 17de Aarhundrede". Bogen indeholder præsternes indberetninger fra 1690 om deres indtægter og sogne. Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.

I 1872-74 fik Wullf udgivet "Statistiske Bidrag til Vendelbo Stifts Historie i det 16de og 17de Aarhundrede", der indeholder tilsvarende indberetninger fra 1555, 1571 og 1625. Du kan læse mere i artiklen via dette link