Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "ROSKILDE ADELIGE JOMFRUKLOSTER 1699-1899" af Louis Bobé, 1899

Louis Theodor Alfred Bobé (1867-1951) var født i København som søn af en bogbindermester. Han blev student som 19-årig og påbegyndte sprog- og litteraturstudier på Københavns Universitet, men fik ikke eksamen. I stedet drev han historiske studier i Rigsarkivet, og allerede i 1889 fik han optaget sin første artikel i Personalhistorisk Tidsskrift. Fra 1898-1905 var han assistent i Rigsarkivet, derefter sekretær i Dansk Forfatterforening og efterfølgende lærer ved officersskolen. I 31 år var han formand for Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie. Han forsvarede en doktordisputats i 1910 og var fra 1921 og til sin død kongelig ordenshistoriograf. Hans forfatterskab omfatter en usædvanligt stort antalt bøger og artikler af historisk og personalhistorisk art.

I 1899 fik han udgivet: "Roskilde adelige Jomfrukloster 1699-1899 : Til Minde om Klostrets tohundredaarige Bestaaen". Bogen indeholder mange oplysninger om personer, der var tilknyttet klostret: Patroner, priorinder, præster, degne og kantorer, klosterforvaltere og konventualinder. Der afsluttes med slægtstavler over Christen Skeel (1543-95) og Niels Juel (1629-97).

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, Der kan downloades via dette link.