Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Af RINGSTEDS Saga" af J. V. Christensen

Jørgen Valdemar Christensen (1876-1934) kom til verden i Vollerup, Gimlinge sogn syd for Slagelse som søn af en boelsmand. Efter præliminæreksamen indledte han sin karriere som journalist. Han blev senere redaktør af Ringsted Folketidende og var samtidig en meget aktiv foreningsmand, bl.a. som byrådsmedlem og landstingsmedlem. Som skribent var han meget flittig og dyrkede bl.a. sin lokalhistoriske interesse. En del af hans bladartikler udkom i bogform, herunder 8 bind i serien: "Tider og Skikkelser i Midtsjællands Historie", 1907-31.

"Af Ringsteds Saga" er 2. bind i denne serie.

Jeg har scannet bogen, der er trykt med gotisk skrift, til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.