Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "Om BORREBY og dets Ejere. En Beretning fra det forrige Aarhundrede" af Henry Petersen, 1876-77

Henry Petersen (1849-1896) var født i København som søn af en skoleinspektør. Allerede tidligt vaktes i hjemmet hans interesse for vor oldtid og dens monumenter. I 1873 tog han magisterkonferens i nordisk oldtidsvidenskab, og 3 år senere disputerede han for den filosofiske doktorgrad. Han blev senere direktør for Nationalmuseets 2. afdeling og er kendt for et omfattende forfatterskab om arkæologiske emner.

Artiklen er i 1876-77 optaget i "Danske Samlinger for Historie, Topografi, Personal- og Literaturhistorie". Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.