Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "Fra VIBORGske Arkiver" af A. Heise, 1876-85

Carl Arnold Leopold Heise (1837-1915) var født i Birkerød som søn af sognepræsten. Han bestod en filologiskhistorisk embedseksamen og var i mange år rektor i Viborg. Samtidig dyrkede han sin historiske interesse.

Titlen er fordelt på 2 artikler, der i 1876-77 og 1884-85 er optaget i "Samlinger til jydsk Historie og Topografi". Jeg har scannet artiklerne til søgbare PDF-filer, der kan downloades vi disse links:

1876-77 med indhold:

1. Præsten Erik Lavridsen i Haasum og hans Stridigheder.

2. Gunde Skriver Landstingshører. — Den viborgske Tradition.

3. Vindumovergaard.

4. Skavngaard.

1884-85 med indhold:

1-5. Læsø

6-11. Stridigheder om Præstegaarde

12. Kapitlets Forstrandsret paa Fuur

13. Jordskyldsforholdene i Nibe