Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "HARDSYSSELS's Degnehistorie" af Ejnar Poulsen, 1931-34

Ejnar Poulsen (1891-1968) kom til verden i Hem skole som søn af skolelæreren. Fra 1921-1958 ses han som skolelærer ved Løvskal skole. Han fik udgivet flere bøger om degne- og skoleforhold.

Hans første store værk var "Hardsyssels Degnehistorie", der udkom først i 30'erne i 2 bind. Første bind indledes med:

FORORD.

 

Fremkomsten af »Hardsyssels Degnehistorie« har flere Aarsager:

Fra min Barndom har Interessen for Lærerstanden været levende hos mig, idet min Far (Lærer P. J. Poulsen, Hem) havde et omfattende Kendskab til vor Stands Biografi. Da jeg begyndte min Lærergerning i Estvad, fik jeg gennem Læsning af Storgaard Pedersens mange Skrifter Kærlighed til Hardsyssel, og efter Udgivelsen af »De Estvad Degne« i Hardsyssels Aarbog 1918 fik jeg Opfordring fra Storgaard Pedersen til at samle »Hardsyssels Degnehistorie«. En stor Del af min Fritid har siden været optaget af dette Samlerarbejde.

Det er mit Haab, at dette Arbejde trods sine Mangler og mulige Fejl kan være til Glæde for andre, der interesserer sig for Personalhistorie.

For den Hjælp, som er ydet mig af Landsarkivets Personale i Viborg, Lærer P. Storgaard Pedersen, Hee, og mange Lærere i Ringkjøbing Amt, samt for den Understøttelse, der er bevilget mig, bringer jeg min bedste Tak.

 

           Løvskal Skole, d. 15. August 1930.

                                                                                                      Ejnar Poulsen.

Med tilladelse fra forfatterens efterkommere har jeg scannet de 2 bind til søgbare PDF-filer, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via disse links:

Første Bind: Ginding, Hjerm, Skodborg, Vandfuld, Ulfborg og Hind herreder

Andet Bind: Hammerum, Bølling og Nørre Horne herreder, købstæderne og registre