Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "GJELLERUP SOGN's Degnehistorie" af Evald Tang Kristensen, 1917

Evald Tang Kristensen (1843-1929) blev født i Nørre Bjert ved Kolding som søn af en skolelærer. Han blev selv skolelærer i en tidlig alder, men hans livsgerning var og blev som folkemindersamler, og han anses i dag for at være den største folkemindersamler i den vestlige verden.

Blandt hans mange udgivelser er fra 1917: "Gjellerup Sogns Degnehistorie samt en lille Fremstilling af Skolevæsenets Udvikling der". Bogen indledes med:

Gjellerup ligger i Hammerum Herred og er Nabosogn i Øst til Herning. Jeg var Lærer og Kirkesanger der fra 1866 til 1876, og denne Omstændighed er nærmest Grunden til. at jeg har udarbejdet foreliggende lille Bog. Navnet Gjellerup burde rettest skrives Gjeldrup, da det vist hidrører fra den gamle mærkelige Kilde, der endnu i min Tid fandtes lidt vest for Kirken, men nu er afgrøftet og opfyldt.

Mulige Tilføjelser og Rettelser bedes velvilligst tilstillede Forf., Mindebo v. Vejle.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link