Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Ansigter fra HEDEN skildret i Ord og Billeder" af Tage Heft, 1940

Tage Heft (1899-1944) kom til verden i Silkeborg som søn af en læge og kom i dåben til at hedde Tage Hansen. Han gik i sin faders fodspor og studerede medicin, men afbrød efter 3 år og blev bankassistent, bilsælger og sproglærer, og som 25-årig begyndte han som journalist. Han fik udgivet en hel del bøger.

I 1940 fik han udgivet: "Ansigter fra Heden skildret i Ord og Billeder", som indledes med:

Den jyske Hede staar overfor sin sidste og endelige Forvandling. Hvert Aar oprettes 3-400 nye Husmandsbrug. Det er kun et Tidsspørgsmaal, naar al Hede udenfor de fredede Arealer er forvandlet til Mark og Skov: brødgivende Land.

Det jyske Landskab moderniseres med Plantager, Veje og Huse. Det skifter Karakter med rivende Hast - og Menneskerne med. Hedeungdom, der ikke er til at skelne fra Byernes, cykler ud for at bade paa Randbøl Hede og i Sunds Sø.

Men kelt er Stemningen af Fortid ikke bortvejret. Den kan indfanges endnu, blot man drejer af fra alfar Vej - der sidder Gamlingen endnu og binder Hoser, der sidder Hedens sidste Pottekone og former sine Jydepotter, der driver Toggeifiskeren Laksen i sit Net med Pulsestangen og der gaar Manden med den hemmelighedsfuldt drejende Ønskekvist mellem Hænderne og leder efter Vand og Guld ... Endnu, men hvorlænge?

Jeg kar søgt at fæstne nogle af de menneskelige Træk, der er karakteristiske for Heden, baade nye og gamle, der lever som Levn fra Fortiden, men snart vil være borte. Det er Hedens Særkende, at den endnu kar bevaret disse Træk ved Siden af de moderne.

Der er baade gamle og unge Træk i Hedens Ansigt.

 

TAGE HEFT

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.