Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "De danske Byerhverv i Tekst og Billeder : ODENSE" af Bering Liisberg m. fl., 1904

Titlen er en del af: "De danske Byerhverv i Tekst og Billeder", der udkom i årene 1904-10. Museumsinspektør Henrik Carl Bering Liisberg (1854-1929) har indledt med "Byens og Næringslivets Udvikling gennem Tiderne", og forfatter Julius Vilhelm Schovelin (1860-1933) har skrevet "Nutidens Næringsliv" med omtale af:

Aktieselskabet Fyens Disconto Kasse
Albani Bryggeri
Fyens Stifts Sparekasse
H. Rasmussen & Co. - Frederiksgades Jernstøberi & Maskinfabrik
F. W. Hey
J. L. Christensen & Co.
P. Breum & Co. - Mode- & Confektions-Forretning
Aktieselskabet Hagen & Sievertsens Æskefabrik og Stentrykkeri
Dampmøllen "Victoria" Aktieselskab
Kreditforeningen af Grundejere i Fyens Stift
N. N. Blumensaadts Fabriker
F. Christophersen & Co. - Brændevinsbrænderi og Gærfabrik
J. Nielsens Tobaksfabrik
Wilh. R. Maegaard
Thomas B. Thrige Dynamo- og Motorfabrik
L. Dæhnfeldt Frøavl og Frøhandel
Chr. Hennings & Co.
Brandt & Co. - Jernstøberi
Aktieselskabet Mogensen og Dessaus Væverier
A/S "Pasteur" - Mejeri
P. Poulsen Bygmester - Maskinsnedkeri, Jernkonstruktioner og Monier-Arbejder
Brandts Klædefabrik
Gustav Krüger & Co. - Klædefabrik
Handelsfirmaet Elias B. Muus
Fyens Landmandsbank Aktieselskab
Odense Oliemølles og Carl Petersens Fabriker
Løveapotheket - Gustav Lotze - Kemisk-Teknisk Fabrik
Det Milo'ske Etablissement (Boghandel - Bogtrykkeri)
Rasmus Holbeck & Søn
Georg Ibsens Planteskole
M. C. Usseruds Eftf. -  A. M. Berg
Handelsbanken i Odense
M. P. Allerups Efterfølgere Aktieselskab - Jernstøberi, Maskinfabrik, Kedelsmedie og Emailleværk
Odense Ægforretning
Aktieselskabet Munke Mølle
Brødr. Schnakenburg

Jeg har scannet titlen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link