Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Min Mindegang ved ØSTRUP PRÆSTEGAARD" af Theodor Hansen 1895

Theodor Vilhelm Laurentius Hansen (1838-1914) kom til verden i Slagelse som søn af en sadelmager og vognfabrikant. Som 18-årig blev han student fra Sorø og 7 år senere cand. theol. Han deltog i krigen i 1864 og var herefter i 2 år slotspræst hos Kong Georg i Athen. I 1866 foretog han en rejse til Palæstina og studerede herefter arkæologi i Rom. Efter sin hjemkomst i 1868 blev han lic. theol. på en afhandling om kirkehistorie fra Roms katakomber. Fra 1869 var han resid. kapellan ved Vor Frue Kirke i Aarhus, og fra 1877 til 1909 var han sognepræst  i Østrup. 

I 1895 fik han udgivet sin bog, hvor han på vers skriver om de forhenværende præster i Østrup. Ifølge indholdsfortegnelsen: 

1. Kristoffer Jensen Krog, Anno 1558—1588
2. Jesper Lauridsen, 1588—1630
3. Jakob Kristensen Akthon, 1627—1643
4. Knud Pedersen Goes, 1643—1685
5. Peder Knudsen Goes, 1675—1713
6. Niels Jensen Faaborg, 1700—1736
7. Laurids Hansen Meyer, 1731—1763
8. Kristian Karl Schebye, 1763—1777
9. Peder Meyer Drejer, 1777—1818
10. Søren Peder Lassen, 1818—1877

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.