Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Tyske beslaglæggelser i ODENSE og ASSENS amter 1940-45" af Hans Henrik Jacobsen, 1980

Hans Henrik Jacobsens bog: "Tyske beslaglæggelser i Odense og Assens amter 1940-45 : Anvendelse, varighed og erstatning" kan downloades som søgbar PDF-fil fra Historisk Samfund for Fyns hjemmeside via dette link. Vær opmærksom på ophavsretten. 

Bogen indledes med:

Forord.

 

I nærværende bidrag til skildring af forholdene under besættelsen i Odense og Assens amter er hovedvægten lagt på større anlæg som flyvepladser ved Beldringe, Holev, Vejrupgård og Gyldensteen, radaranlæg ved Nordskov, Midskov, Røjle og Skovby og flygtningelejre i Allenø og Skovby. Derudover registreres beslaglæggelser af institutioner og privat ejendomme i forbindelse med indkvartering af tysk militær og tyske flygtninge, og der gives gennem de erstatninger, der blev ydet, et billede et beslaglæggelserne og deres omfang i by og på land.

Fremstillingen bygger på et materiale, som jeg først er blevet gjort opmærksom på, efter at jeg har beskrevet det største af værnemagtens anlæg på Nordfyn, flyvepladsen ved Beldringe og Allesø. Yderligere har jeg kontaktet en række beboere de steder, hvor tyskerne helt eller delvis har gennemført deres forsvarsprojekter, og de har bidraget med værdifulde oplysninger og fremvist de enkelte lokaliteter. For deres imødekommenhed bringer jeg dem hermed en tak.

Fotografier (med undtagelse af Vagten ved Tåruplund, Allesø bag pigtrådsafspærring og Baraklejren ved Skovby) bringes med tilladelse af Museet for Danmarks Frihedskamp.

 

Næsby 1980                                                                                             Hans Henrik Jacobsen