Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Om BRØDREMENIGHEDEN's Betydning for Folkelivet i Danmark" af Ludvig Schrøder, 1902

Ludvig Peter Schrøder (1836-1908) var født på Christianssæde Skovridergård i Skørringe sogn på Lolland som søn af skovrideren. Han fik en teologisk kandidateksamen og blev i en ung alder forstander for Rødding Højskole. Senere overtog han Askov. Han er kendt som forfatter til adskillige bøger og artikler om kirkehistorie.

I 1902 fik han udgivet "Om Brødremenighedens Betydning for Folkelivet i Danmark" med indholdsfortegnelse:

I. Pietismen og de gudelige Forsamlinger i Tyskland
II. Pietismen og Herrnhutismen i Danmark i det attende Aarhundrede
III. Vidnesbyrd om Brødremenigheden fra Mennesker, der har kendt den af Selvsyn
IV. Venner af Brødremenigheden i Sundeved
V. Venner af Brødremenigheden i det vestlige og nordlige Fyn
VI. Venner af Brødremenigheden i Nørrejylland
VII. Den hammerichske Slægt

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.