Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Om BRØDREMENIGHEDEN blandt den farvede Befolkn. paa de vestind. Øer" af Ludvig Schrøder, 1903

Ludvig Peter Schrøder (1836-1908) var født på Christianssæde Skovridergård i Skørringe sogn på Lolland som søn af skovrideren. Han fik en teologisk kandidateksamen og blev i en ung alder forstander for Rødding Højskole. Senere overtog han Askov. Han er kendt som forfatter til adskillige bøger og artikler om kirkehistorie.

I 1903 fik han udgivet: "Om Brødremenighedens Mission blandt den farvede Befolkning paa de dansk-vestindiske Øer og om den Opgave, som nu foreligger".

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.