Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "HADERSLEV HERRED's Præstehistorie" af Aage Dahl, 1936

Aage Georg Dahl (1893-1975) kom til verden i Borglum Præstegaard som søn af sognepræsten. Han trådte i faderens fodspor og blev selv cand. theol. som 22-årig. Efter 3 år som hjælpepræst i Hvilsager blev han 1918 sognepræst i Nørbæk-Sønderbæk-Læsten og 3 år senere i Egen på Als. Fra 1935-63 var han sin faders eftermand som sognepræst ved Klosterkirken i Horsens. Ved siden af præstegerningen havde han overskud til et stort forfatterskab, der omfattede digtsamlinger, salmer og personalhistorie, herunder en del præstehistoriske samlinger.

I 1936 udkom "Haderslev Herreds Præstehistorie" som 3. del af "Bidrag til den sønderjydske Gejstligheds Historie og Genealogi". Han indleder med:

FORORD

 

Ved Udsendelsen af tredie Del af mine Bidrag til den sønderjydske Gejstligheds Historie og Genealogi retter jeg en Tak til „Selskabet for Danmarks Præstehistorie“, til Bestyrelsen for den Carlsen-Langeske Legatstiftelse og for den Raben-Levetzauske Fond, der har muliggjort Udgivelsen af dette, mit hidtil største Arbejde med den danske Gejstligheds Personalhistorie.

Ligeledes takker jeg enhver, der med Oplysninger eller ved Fremskaffelsen af Billedstoffet har rakt mig en hjælpende Haand, i Særdeleshed Pastor Juhler, Aabenraa, Landsarkivar Gribsvad, Aabenraa, Mag. Engelstoft, Kbh., og Sekr. Dahl, Jomfrustien, Haderslev, der har overladt mig sine udmærkede Billeder af Herredets Kirker og Præstegaarde til Brug for mit Arbejde.

 

      Klostergaarden i Horsens,

            15. Maj 1936.                                                                                                Aage Dahl. 

Titlen indgår i RAO's bogsamling. På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.