Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "Bidrag til HADERSLEV AMT's Historie og Beskrivelse". Af P. Lauridsen 1889-91

Peter Lauritzen (1846-1923) blev født i Jegerup i Haderslev amt som søn af en gårdmand. Han blev uddannet lærer i Tønder seminarirum og rejste til København, hvor han virkede dels som skoleleder og dels som historiker. Det blev til en del artikler bl.a. om Sønderjyllands historie, herunder "Bidrag til Haderslev Amts Historie og Beskrivelse", der blev trykt i "Sønderjyske Årbøger" i 2 dele i hhv. 1889 og 1891.

Undertitlen på del 1: "Om Adel og adeligt Bondegods i Amtet samt om Kongernes Kjøb af samme".

Undertitlen på del 2: "Wallensteins Hær i Nordslesvig fra 1627 til 1629".

Jeg har scannet artiklerne til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.