Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Skomagere og Garvere i det gamle HOLBÆK" af Albert Thomsen, 1948

Albert Christian Thomsen (1889-1952) kom til verden i Kolding som søn af en urmagermester. Han fik lærereksamen fra Jelling statsseminarium og var fra 1911-18 lærer ved Avnslev skole ved Nyborg og fra 1918 kommunelærer/overlærer i Holbæk. Fra faderen arvede han interessen for historie, og på Fyn kastede han sig over Nyborgegnens historie og fik udgivet enkelte bøger og optaget flere artikler. I Holbæk fortsatte han det lokalhistoriske arbejde, blev leder af Holbæk museum og fik udgivet flere bøger med hovedværket den anmelderroste "Holbæk Købstads Historie", der blev bekostet af byrådet. 

I 1948 skrev han "Skomagere og Garvere i det gamle Holbæk", der afsluttes med:

Efterskrift.

 

Min Forgænger som Leder af Holbæk Museum, Kaptajn Otto Smith, skrev i Historisk Samfunds Aarbog 1920 en Artikel om Holbæk Skomagerlaugs Historie, især paa Grundlag af Laugets Arkivalier, og han udtaler her et Ønske om, at Laugets Historie i sin Helhed engang maa blive Genstand for en nærmere Undersøgelse.

Tanken om at skrive en lille Bog om et enkelt Haandværks Historie i Holbæk gennem Tiderne har derfor længe fristet mig, og da Købmand A. Duetoft i Fjor foreslog mig at skrive om et eller andet Emne fra Byens Historie og tilbød at lade det gaa i Trykken og udsende Bogen som Gave til Forretningsforbindelser og Venner i Anledning af hans 25-Aars Jubilæum, slog jeg til med Tak. Jeg har taget Garveriet med, fordi disse to Haandværk i ældre Tid var saa nært beslægtede.

Arbejdet hviler især paa skrevne og trykte Kilder, men jeg vil ogsaa gerne takke de ældre Medborgere, som har givet mig Oplysninger, og først og fremmest retter jeg en hjertelig Tak til Købmand Duetoft, fordi han har opmuntret og muliggjort Udarbejdelsen af dette lille Bidrag til Byens Historie.

                                                                                                                  A. T.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.