Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Bidrag til BÖRSENS HISTORIE i de förste halvhundrede Aar" af G. F. Lassen, 1858

Gotthilf Ferdinand Lassen (1803-1860) var født i København som søn af en materialforvalter. Som 18-årig blev han student, men han fik ingen embedseksamen. Fra 1830 var han ansat ved Det Kongelige Teaters kontor. Og fra 1835 var han desuden ansat ved Det Kongelige Bibliotek. Han er kendt som topografisk-historisk samler og fik selv udgivet nogle få titler, bl.a. om Børsens historie. 

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.