Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "BREMERHOLM's KIRKE og Holmens Menighed gennem tre Aarhundreder" af Louis Bobé, 1920

Louis Theodor Alfred Bobé (1867-1951) var født i København som søn af en bogbindermester. Han blev student som 19-årig og påbegyndte sprog- og litteraturstudier på Københavns Universitet, men fik ikke eksamen. I stedet drev han historiske studier i Rigsarkivet, og allerede i 1889 fik han optaget sin første artikel i Personalhistorisk Tidsskrift. Fra 1898-1905 var han assistent i Rigsarkivet, derefter sekretær i Dansk Forfatterforening og efterfølgende lærer ved officersskolen. I 31 år var han formand for Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie. Han forsvarede en doktordisputats i 1910 og var fra 1921 og til sin død kongelig ordenshistoriograf. Hans forfatterskab omfatter en usædvanligt stort antalt bøger og artikler af historisk og personalhistorisk art.

"Bremerholms Kirke og Holmens Menighed gennem tre Aarhundreder  MDCXIX - MCMXIX : Udgivet paa Foranstaltning af Marineministeriet som Overtilsyn for Kirken" er velillustreret og regnes for et af Bobés hovedværker. Som sædvanligt hos Bobé afluttes bogværket med henvisninger og et fyldigt navneregister. 

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.