Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "BAKKEHUSET" af Lous Bobé, 1938

Bakkehuset, som i dag  er museum, blev opført i 1670’erne og anses for at være Frederiksbergs ældste bygning. Fra 1802 til 1830 blev huset ejet af ægteparret Kamma og Knud Lyne Eahbek, som åbnede hjemmet for tidens forfattere, meningsdannere og videnskabsfolk. 

Louis Theodor Alfred Bobé (1867-1951) var født i København som søn af en bogbindermester. Han blev student som 19-årig og påbegyndte sprog- og litteraturstudier på Københavns Universitet, men fik ikke eksamen. I stedet drev han historiske studier i Rigsarkivet, og allerede i 1889 fik han optaget sin første artikel i Personalhistorisk Tidsskrift. Fra 1898-1905 var han assistent i Rigsarkivet, derefter sekretær i Dansk Forfatterforening og efterfølgende lærer ved officersskolen. I 31 år var han formand for Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie. Han forsvarede en doktordisputats i 1910 og var fra 1921 og til sin død kongelig ordenshistoriograf. Hans forfatterskab omfatter en usædvanligt stort antalt bøger og artikler af historisk og personalhistorisk art.

Bobés bog om Bakkehuset udkom i 1938. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.