Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "PRIVATBANKEN i Kjøbenhavn 1857-1907" af Jul. Schovelin, 1907

Julius Vilhelm Schovelin (1860-1933) kom til verden på Frederiksberg som søn af en maler. Som 17-årig blev han student fra Borgerdydskolen og 5 år senere cand. polit. Fra 1888-1910 var han sekretær i Grosserersocietetets komité og i en periode medlem af folketinget/landstinget. Samtidig var han forfatter til en del værker om økonomisk historie og jubilæumsskrifter for betydende danske virksomheder. 

I 1907 påtog han sig at skrive jubilæumsskriftet ved Privatbankens 50-års jubilæum. Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.