Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "Leonora Christine paa MARIBO KLOSTER" af Soph. Birket Smith, 1869-70

Sophus Laurits Henrik Christian Julius Birket-Smith (1838-1919) var født i Randers som søn af en boghandler og kom i dåben til at hedde Sophus Laurits Henrik Christian Julius Schmidt. Han blev student som 17-årig og begyndte at studere medicin, men opgav studiet til fordel for historie og fik i 1863 ansættelse som assistent ved universitetsbiblioteket. Efter deltagelse i krigen i 1864 vendte han tilbage til biblioteket, som han i 1880 og indtil sin pensionering var leder af. Ved siden af biblioteksgerningen var han en meget flittig forfatter, der fik udgivet bøger om litteratur- og personalhistorie.

Den fulde titel er: "Leonora Christine paa Maribo Kloster. Nogle Optegnelser af en Samtidig. Meddelte tilligemed 6 Breve fra Leonora Christine selv og en Syns- og Taxationsforretning over Klostret fra Aar 1695". 

Artiklen er i 1869-70 optaget i "Danske Samlinger for Historie, Topografi, Personal- og Literaturhistorie". Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.