Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "RIBE BY's Tingbøger fra Slutningen af det 16de Aarhundrede" af J. Kinch, 1870-71

Jacob Frederich Kinch (1817-1888) var født i Vordingborg og døde i Ribe. Han tog filologisk embedseksamen og blev senere tilknyttet Ribe Katedralskole, hvor han sluttede som overlærer. Han var en aktiv foreningsmand og meget anerkendt historiker, der fik udgivet mange artikler og bøger.

Det fulde titel er "Fra Ribe Bys Tingbøger fra Slutningen af det 16de Aarhundrede til Skildring, dels af Retsvæsenet, dels af Sæderne og Tilstandene paa den Tid". Artiklen er i 1870-71 optaget i "Samlinger til jydsk Historie og Topografi".

Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.