Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Efterretninger angaaende BYEN RIBE udgivne som Indbydelsesskrift til den offentlige Examen 1831-48"

"Efterretninger angaaende BYEN RIBE udgivne som Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Ribe Kathedralskole 1831-48" er fordelt på 2 bind, der indeholder 11 samlinger:

1. Samling / af P. T. Hansen. 1831.
2. Samling. Antiqvariske Bidrag til Ribe-Byes Beskrivelse / af P. N. Thorup. 1833.
3. Samling. Bidrag til Ribes Historie under de kejserliges Indfald i Danmark 1627-29 / af Peder Adler. 1834.
4. Samling. Historiske Efterretninger om Riberhuus / af P. N. Thorup. 1835.
5. Samling. Bidrag til Ribes Historie under Krigen med Sverrig i 1643-45 / af Peter Adler. 1836.
6. Samling. Ribe By under Krigen 1657-1660 / af Peter Adler. 1838.
7. Samling. Bilag / af P. N. Thorup. 1839.
8.-11. Samling. Bidrag til Skildring af Byen Ribe i de forrige Aarhundreder, efter utrykte Kilder / af Peter Adler. 1842-1848.
 
Det Kongelige Bibliotek har scannet de 2 bind til PDF-filer, der kan downloades via disse links: