Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "KORSØR SØLAUG 1784-1834" af L. F. la Cour, 1934

Lars Frederik Barfod Dornonville de la Cour (1869-1951) kom til verden på Lyngby Landboskole som søn af forstanderen. Som 19-årig blev han student fra Schneekloths skole og cand. mag. 8 år senere. I mange år underviste han på højskoler og Lyngby Landboskole. Fra 1916 var han tilknyttet Sorø Akademi. Samtidig var han en meget anerkendt lokal- og personalhistoriker med flere udgivelser, bl.a. artikler til Årbøger for Historisk Samfund for Sorø Amt, som han tog initiativet til at stifte og var formand for 1911-32.

I 1934 skrev han 150-års jubilæumsskriftet for Korsør Sølaug og afslutter med:

Ved Afslutningen af Arbejdet med Skildringen af Korsør Sølaugs Historie føler jeg Trang til paa dette Sted at bringe en Tak til Laugets Bestyrelse, der — paa den nuværende Oldermands Foranledning — gik ind paa at gøre Skriftet saa omfangsrigt, som det er blevet. To Hensyn har været raadende for mig ved Affattelsen : at give Sølaugets Medlemmer Lejlighed til at lære deres Forenings Historie og hvad der gaar forud derfor at kende og at give dem og andre interesserede et Indblik i et Afsnit af Transportvæsenets Historie i Danmark, et Emne, som fortjente en fyldig Behandling, idet den uden al Tvivl rummer saare meget af Interesse.


                                                                                                                       la C.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.