Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Det adelige Gravkapel i TVED KIRKE" af P. Frederiksen, 1910

Niels Peter Marius Frederiksen (1870-1936) kom til verden i Skaarup på Sydfyn som søn af ugifte forældre. Fra 1902 og til sin død var han førstelærer ved Tved Skole.

I 1910 fik han udgivet sit lille skrift: "Det adelige gravkapel i Tved Kirke", som han indleder med:

I snart 200 Aar har Tved Kirke ejet et meget smukt og kostbart Gravkapel for de adelige Slægter Walckendorph, Urne og Scheel. Da de to første Slægter imidlertid er uddøde her i Landet, og ingen, saa vidt mig bekendt, har holdt Kapellet vedlige i det sidste Aarhundrede greb Ødelæggelsen saaledes om sig inde i det hidtil saa prægtige Rum, at man snart for 20 Aar siden maatte lukke derind til med et Bræddeskillerum. Nu gravede Tidens Tand uhindret videre.

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen, der er trykt med gotisk skrift. Denne scanning har jeg efterbehandlet med Transkribus til en reel søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.