Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Minder fra 1864 : Øjebliksbilleder" af H. G. Bønnelycke, 1904

Hans Gram Bønnelycke (1830-1914) kom til verden i Horsens som søn af en tobaksfabrikant. Ved sin død er han i kirkebogen for Fredericia Michaelis nævnt som forhenv. tobaksfabrikant.

Han ses som forfatter til "Fra Belejringen i Fredericia 1849" og "Minder fra 1864 : Øjebliksbilleder", der indledes med dette forord:

Skønt det ikke er mange glædelige Minder, der knytte sig til Krigen 1864 saaledes som til Treaarskrigen 1848-49-50, var det dog en bevæget Tid, som sent vil glemmes af den, der har oplevet den, selv om man kun mere indirekte var interesseret i Begivenhederne. Disse medførte imidlertid for Undertegnede, at jeg maatte tilbringe en længere Tid under Krigsforhold, og det er Oplevelser fra denne Periode (dels fra Fredericia, dels fra Fyn), som her meddeles — ikke efter Hukommelsen, men støttende sig til Optegnelser fra den ene Dag til den anden. De afgive saaledes et tro Billede af, hvad der tildrog sig indenfor mit Omraade, og ere selvfølgelig paavirkede af den Stemning, hvori man i Øjeblikket befandt sig.

                                                                                              H. B.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.