Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "Om HANS CHRISTIAN ANDERSEN's Slægt" af G. L. Wad, 1902

Gustav Ludvig Wad (1854-1929) blev født i Seden Præstegaard ved Odense som søn af sognepræsten. Han var fra 1893 leder af det nyoprettede Provinsarkiv for Fyn - det senere Landsarkivet for Fyn og er kendt for et omfattende forfatterskab især inden for personalhistorie.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Artiklen om H. C. Andersen er i 1902 trykt i Personalhistorisk Tidsskrift. Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.