Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Slægten AHLEFELDT's Historie" af Loius Bobé, 1897-1912

Louis Theodor Alfred Bobé (1867-1951) var født i København som søn af en bogbindermester. Han blev student som 19-årig og påbegyndte sprog- og litteraturstudier på Københavns Universitet, men fik ikke eksamen. I stedet drev han historiske studier i Rigsarkivet, og allerede i 1889 fik han optaget sin første artikel i Personalhistorisk Tidsskrift. Fra 1898-1905 var han assistent i Rigsarkivet, derefter sekretær i Dansk Forfatterforening og efterfølgende lærer ved officersskolen. I 31 år var han formand for Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie. Han forsvarede en doktordisputats i 1910 og var fra 1921 og til sin død kongelig ordenshistoriograf. Hans forfatterskab omfatter en usædvanligt stort antalt bøger og artikler af historisk og personalhistorisk art.

Et af Bobe´s største arbejder, er: "Slægten Ahlefeldts Historie". Ved udgivelsen blev det omtalt i Historisk Tidsskrift: 

Slægten Ahlefeldts Historie, der forelaa afsluttet i Foraaret 1914, er det største familiehistoriske Værk, der her hjemme — maaske ogsaa i Udlandet — har set Lyset. Med sine seks store Bind i kostbar kunstnerisk og typografisk Udførelse danner det et smukt og monumentalt Værk, som baade tjener Udgiveren Lensgreve Ahlefeldt-Laurvig og Forfatteren til Ære.

Bobé valgte at beskrive de yngste slægtsled først og derefter arbejde sig tilbage i slægten til det ældste kendte led: Benedict Ahlefeldt, der skønnes født 1290. Første bind er dermed det sidst udkomne bind og indeholder registre for alle 6 bind.

Jeg har scannet de seks bind til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

Første Bind

Andet Bind

Tredie Bind

Fjerde Bind

Femte Bind

Sjette Bind