Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "En dansk BØGVAD slægt og de deri indgiftede familier" af Ketty Lykke Jensen, 2011

Ketty Lykke Jensen (1950-2013) var en meget flittig slægtsforsker og lokalhistoriker, der fik udgivet et stort antal bøger. I 2011 fik hun udgivet: "En dansk Bøgvad slægt og de deri indgiftede familier", som indledes med: 

FORORD:


Denne bog er blevet til takket være en meget stor hjælpsomhed fra medlemmer af slægten, og jeg vil gerne takke herfor.

I en bog som denne, vil der, trods megen omhu, næsten altid forekomme fejl og/eller mangler, og det vil derfor være mig en stor glæde, hvis læsere, der finder sådanne, vil gøre mig opmærksom herpå.

Der arbejdes ihærdig med at finde yderligere personer tilbage i 1700- og 1800-tallet, det er en stor opgave, men det kan forhåbentlig lade sig gøre.

Jeg er naturligvis stadig meget interesseret i at modtage nye oplysninger om de unge i slægten, således at bogen stedse vil blive ført ajour.  

 

Oktober 2011

Ketty Lykke Jensen

Forfatterens efterladte har givet mig tilladelse til at scanne bogen. For ikke at krænke nulevende personer har jeg valgt ikke at medtage dele af 8. generation og senere samt navneregister. 

Den søgbare PDF-fil kan downloades via dette link.

Den fysiske bog på 149 sider kan lånes på biblioteket via dette link.