Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Stam- og efterslægtstavle for PEDER LUNDSGAARD DAMGAARD m.m." af Gert Ravn Nørgaard, 1978

Gert Ravn (1947-2022) kom til verden i Hammel vest for Aarhus som søn af en forstassistent og kom i dåben til at hedde Gert Ravn Nørgaard. Han tilbragte barndommen i "Gartnerboligen" på Frijsenborg, blev skovfogedelev, men efter endt militærtjeneste valgte han en uddannelse som befalingsmand ved forsvaret. Han virkede som instruktør og faglærer, men måtte på grund af sygdom forlade forsvaret. Det var naturligt for ham herefter at påbegynde en læreruddannelse, som førte til ansættelse som folkeskolelærer.

Tidligt i livet fattede han stor interesse for lokalhistorie og var en meget aktiv foreningsmand inden for dette felt. Gert Ravn havde et alenlangt CV, der også omfattede aftenskolelærer, foredragsholder, kursusleder og turguide.

Jeg har fået tilladelse til at scanne hans mange skriftlige udgivelser, herunder "Stamtavle og efterslægtsvale for Peder Lundsgaard Damgaard og hustru Petrine Pedersen Gade boende i Oksbøl i Aal sogn", der udkom i 1978.

Vær opmærksom på, at der er ophavsret på bogen. Den søgbare PDF-fil kan downloades via dette link men udelukkende til privat brug og må ikke offentliggøres hverken helt eller delvis.