Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "DYDENSBORG : En fynsk slægt" af Mads Chr. Hansen, 1952

Bogen indledes med: 

Hermed udsendes til slægtens medlemmer bogen om slægten Dydensborg. Det har været mig — der ikke selv er en Dydensborg — en ære og en glæde at samle denne bog. Jeg har gennem flere aar ved flittigt besøg paa landsarkivet i Odense studeret kirkebøger, ved mundtlige og skriftlige henvendelser paa klokkerkontorer og myndigheder samt ved mundtlige og skriftlige henvendelser hos slægtens medlemmer søgt at faa alle oplysninger saa korrekte som muligt. Jeg haaber, at det er lykkedes for mig; jeg takker paa det hjerteligste enhver af slægtens medlemmer, som beredvilligt har givet mig oplysninger af enhver art, og for den store interesse for at faa slægten samlet i en bog. Jeg vil haabe, at denne slægtsbog maa være medvirkende til, at navnet Dydensborg frem i tiden bliver bevaret afslægtens medlemmer.

 

      Fredericia, februar 1952.

                                                                                      M. C. HANSEN

På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.