Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "En Slægts Hist. m.m. : JOHAN v.EWALD - CARL v.EWALD - H. F. EWALD" v. T. og H. F. Ewald, 1905

Den fulde titel er: "En Slægts Historie gennem et Aarhundrede : Johann v. Ewald - Carl v. Ewald - H. F. Ewald. Titlen indgår i RAO's bogsamling og er fordelt på to bind med følgende afsnit:

I. Bind: Bidrag til Frederik VII's Ungdomshistorie

II. Bind: I. Fra Christian VIII's Tid - II. H. F. Ewald's Livserindringer

De to bind er samlet i en søgbar PDF-fil, der kan downloades fra Slægtsforskernes Bibliotek via dette link.