Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Oplysninger om Familien GAD, Efterkommere af Provst Jørgen Gad i Vejby" af Agnes J. Gad, 1882

Agnes Juliette Gad (1838-1884) så første gang dagens lys i præstegården i Herslev i Vejle amt som datter af sognepræsten. Hun forblev ugift og har forfattet en bog om sin farfar: "Et lille Omrids af Elieser Gads Liv (1771-1838) : Efter mundtlige Beretninger og Erindring : Fortalt af hans næstældste Datter : Udførligere omarbejdet 1870 i Gauerslund Præstegaard". 

I 1882 fik hun udgivet: Oplysninger om Familien Gad, Efterkommere af Provst Jørgen Gad i Vejby". Hun indleder bogen med:

Begyndelses-Materialet til disse Oplysninger (navnlig til Jørgen Jensen Gad’s Biografi) skyldes et omhyggeligt Forarbejde af nuværende Overlæge i Viborg C. A. Gad, hvilket han godhedsfuldt overlod mig til fri Benyttelse, da i Foraaret 1866 mit første Udkast blev trykt som Familie-Manuskript. Nogle af de anførte Data ere hentede fra Pastor Wiberg’s „danske Præstehistorie“ samt Erslevs „danske Forfatter-Lexikon med Supplement“, men den overvejende Del grunde sig paa velvillig Meddelelse fra Slægtens forskjellige Grene eller paa anden paalidelig Underretning — efter Udskrift af Kirkebøger, forskjellige andre authentiske Dokumenter samt Breve og egenhændige Optegnelser.
 
                                                             Forfatt.
Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.