Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Stamtavle over Familien GÖTZSCHE" af M. og Paul Götzsche, 1925

Bogen indledes med:

Denne Stamtavle er en ny, rettet og forøget Udgave af Bibliotekar C. V. Langkildes Stamtavle over Familien Götzsche, der udkom i 1886 og nu er udsolgt.

I een Henseende har vi ment det rigtigt at gøre en Afvigelse fra Langkildes Fremgangsmaade, idet vi af Spindelinierne kun har medtaget de to første Generationer — altsaa de kvindelige Götzschers Børn og Børnebørn.

Det er ikke lykkedes at føre Stamtavlen længere tilbage end til Henrik Götzsche eller at paavise Forbindelse med de i Tyskland levende Personer af Navnet Götzsche. Ejheller har der kunnet paavises Forbindelse eller fælles Oprindelse med Familierne Götsche eller Göttsche.

                                                              Fredericia og Herlufsholm,

                                                                          Maj 1925.

                                                      M. Götzsche.              Paul Götzsche.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.

I 1967 og med rettelser i 1985 udkom "Supplement til stamtavle over familien Gøtzsche" af Henrik Gøtzsche og Carl Viggo Gøtzsche. Du kan læse om supplementet via dette link.