Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Stamtavle over Familien GÖTZSCHE : Forts. af Capt Lengniks Stamtavle" af C. V. Langkilde, 1886

Christian Vilhelm Langkilde (1847-1932) kom til verden på "Kroghenlund" i Stenstrup på Sydfyn som søn af proprietæren. Han ses som ejer af "Nyfæste" ved Aarup på Vestfyn fra 1874-1882.

I 1886 fik han udgivet "Stamtavle over Familien Götzsche : Fortsættelse af Capt Lengnicks Stamtavle over samme Familie". Han indleder med:

Nærværende Stamtavle er i alt Væsentligt kun en Fortsættelse af Capitain Lengnicks Stamtavle over Familien Götzsche. Nogle Tilføjelser og Rettelser findes dog paa enkelte Steder. Ministerialbogen for Karrebæk Sogn oplyser saaledes, at Stamfaderen, Henrich Götzsche, var født i Krempe og har været gift tvende Gange. Desværre har det ikke været mig muligt at finde Oplysninger om Børnene I, II, IV og VI, lige saa lidt som at finde, naar og hvor Henrik Götzsches 2den Hustru Christiane Frederikke Plesner er død. Da Henrik Götzsche var født i Krempe, var det jo muligt, at disse Børn ere komne til Faderens Slægtninge i Holsten; maaske ere de dog døde i en ung Alder. Kirkebogen i Krempe giver ingen Oplysninger i saa Henseende. Med Hensyn til Henrik Götzsches Slægt oplyser nævnte Kirkebog, som kun gaar tilbage til 1720, heller ikke noget bestemt. Der har i Krempe levet en Hinrich Götzsche (død før 1770), hvis Enke, Margrethe, var født 1684 og død 1770. Disse Ægtefolk havde 3 Sønner: Herman Götzsche, gift 1738 med Margrethe Witt; Mathias Götzsche, bosat i Pretz og Hinrich Götzsche. Sidstnævnte var muligvis Stamfaderen for Familien Götzsche i Danmark! Enkelte Datoer og Aarstal i Lengnicks Stamtavle har jeg rettet, naar de Oplysninger jeg modtog fra Familien og fra Kirkebogen, maatte antages at være nøjagtigere.

             Kjøbenhavn i Juni 1886.

                                                                          C. V. Langkilde.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.