Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Provst for Møen. Prof. Theologiæ LAURITS NIELSEN GRAM og hans Efterk." af Fr. Friis-Petersen, 1932

Den fulde titel er: "Provst for Møen, Professor Theologiæ Laurits Nielsen Gram og hans Efterkommere : Kvindelinie til Stamtavle for Efterkommerne af Raadmand i Ribe Niels Hansen Griisbech (Familien Friis fra Ribe)". Bogen indledes med:

FORORD.

Fra Raadmand i Ribe NIELS HANSEN GRIISBECH (født 1549, død 1618) nedstammer en talrig Slægt, navnlig en stor Familie af Navnet Friis, hvilket Navn Niels Griisbechs to Sønner tillagdes efter deres Moders første ægtefælle, en Ribeborger ved Navn Christen Friis; men ogsaa talrige Familier med andre Navne stammer fra ham, saaledes en meget betydelig Gren af Familien Gram fra Sæby, nemlig Efterkommerne af Provst for Møen, Professor Theologiæ LAURITS NIELSEN GRAM.

Medens jeg haaber paa at faa Tid og Kræfter til at samle i en Stamtavle Oplysninger om alle Slægtens Medlemmer af Navnet Friis, nar jeg foreløbig - som et Bidrag til Slægtens Historie - samlet Oplysninger om ovennævnte Professor Laurits Nielsen Gram og hans Efterkommere, og her har jeg medtaget alle, som jeg har kunnet opspore.

En betydelig Hjælp har jeg haft af Benyttelsen af den i 1882 trykte STAMTAVLE OVER FAMILIEN GRAM. Til de mange af Familien, som beredvilligt har givet mig Oplysninger til denne Stamtavle, siger jeg hjertelig Tak. 

Titlen indgår i RAO's bogsamling. På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.