Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Stamtavle over Familien GLUD gennem 400 Aar" af Kristian Glud Konradsen, 1933

Kristian Glud Konradsen (1877-1966) kom til verden i Hvirring præstegård som søn af sognepræsten. Han gik i sin faders fodspor og blev cand. theol. som 25-årig. Efter en periode som lærer og kapellan ses han som sognepræst i Gesten, derefter Førslev og senere Ebeltoft/Draaby.

I 1933 fik han udgivet "Stamtavle over Familien Glud gennem 400 Aar". Han omtaler sig selv på side 53 og indleder med:

Idet jeg herved udsender »Stamtavle over Familien Glud« som en Fortsættelse og Udvidelse af Apoteker M. Rosenkildes i 1896 udgivne »Bidrag til en Stamtavle over Familien Glud«, udtaler jeg det Haab, at ikke mindst de unge maa have Glæde af at kende Slægtens Historie gennem 400 Aar.

Foruden min Hustru, der har sin store Del i Bogens Tilblivelse, har mange ydet mig god Hjælp. Jeg takker alle dem, som har besvaret mine Spørgebreve og ellers paa anden Maade støttet mig.

Ebeltoft Præstegaard, i December 1933.

                                                    Kr. G. Konradsen.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.