Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "ANNA GRAM & ODA OLSSON's slægtstavle 1809.1989" af Bent Rosenbæk, 1989

Bogen indledes med:

FORORD

 

Tanken om at nedskrive denne slægtstavle og en del af slægtens historie opstod ved Albert Olsen 's 80 år's fødselsdagsfest, hvor en stor del af familien var samlet. I aftenens løb udtrykte nogle af familiens unge ønsket om, at vide mere om familien, idet en del nulevende såvel som afdøde familiemedlemmer var de fleste ubekendte.

Jeg, undertegnede, tilbød derfor at nedskrive familiens slægtstavle m.m., idet jeg som hobby beskæftigede mig med slægtsforskning og tidligere havde udført lignende arbejder.

Det har været mit mål, at få denne slægtstavle færdig inden november 1989, idet det den 14 november 1989 er 100 år siden Anna Gram og Ola Olsson blev viede i Simrishamn kirke i Sverige. Dette ægtepar som kom til Danmark i 1894 er stamforældre til de i denne slægtstavle omtalte personer.

Det er normalt, at føre slægten videre på sværdsiden (den mandlige gren), men for at give så fyldestgørende billede af slægten som muligt, har jeg ført slægten videre på såvel sværdsiden som på spindesiden (den kvindlige gren) ligesom alle børn født af familiemedlemmer også uden for ægteskabet er medtaget samt en del kendte adoptioner. Personer i parforhold er medtaget hvor der er børn i parforholdet, hvor imod parforhold uden børn ikke er medtaget.

For at kunne udføre dette arbejde har det været nødvendigt, at henvende sig til familiemedlemmerne om hjælp, idet det ikke er muligt, at forske i kirkebøger og arkiver før disse er over 50 år gamle. Det har været interresant arbejde med mange telefonsamtaler og breve. Ikke alle har været lige modtagelige for mine spørgsmål, nogle direkte imod. Men i det store og hele har det været vellykket og jeg har fået de fleste af de oplysninger der var nødvendige. De øvrige og ældre oplysninger er indhentet ved besøg på Landsarkiverne på Fyn, Sjælland og Landsarkivet i Lund i Sverige samt Rigsarkivet i København og Københavns Stadsarkiv.

Jeg har været i den heldige situation for en slægtsforsker, at der stadig er ældre familiemedlemmer i blandt os, og som har fortalt så meget om familien som det har været muligt, at huske. Den 10 november 1988 var jeg i Odense hos Anna Hansen hvor Albert Olsen og Olga Jensen samt min kone Inge var til stede. Vi havde en dejlig dag hvor det lykkedes mig, at få en del historie om familines liv i Sverige, Bornholm og på Fyn, ligesom de kunne fortælle, om hvad de havde hørt fra deres forældre og bedsteforældre, om familien i Sverige og om deres ungdom.

Jeg vil her benytte lejligheden til, at sige tak til Anna, Albert Olga og min kone samt til alle der har hjulpet med oplysninger, for deres store hjælp. Uden denne hjælp ville det ikke være muligt, at skrive denne slægtstavle og historie.

Under udarbejdelsen af denne slægtstavle er der sket en del ændringer i familien, idet nye medlemmer er født, ligesom der er indgået ægteskab. Dette er det lykkedes, at få med i denne bog.

Det har også været muligt at forske længere tilbage i slægten og således få en stor del forfædre med i bogen.

Det er mit håb og ønske, at alle efterkommere af Anna Gram og Ola Olsson, vil læse denne slægtshistorie og få udvidet deres kendskab til deres forfædre og mødre samt til deres Rod.

 

Frederiksberg d. 25 april 1989

Bent Rosenbæk

Titlen indgår i RAO's bogsamling, På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.