Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "En tids- og familie-skildring fra Vester-Jylland [MAREN HUNGEBJERG]" af Povl Pedersen (Bjerge),1883

Poul Bjerge (1853-1931) var født i Ølgod Bjerge som søn af en gårdejer og kom i dåben til at hedde Poul Pedersen. Allerede efter konfirmationen kom han på Vestkær højskole og senere på andre højskoler. Han arbejdede nogle år som engmester og mejerist men stræbte efter at blive højskolelærer. Snart blev han lærer på Askov, hvor han var tilknyttet indtil sin død. Han er kendt for et personalhistorisk forfatterskab.

I 1883 fik han udgivet "En tids- og familie-skildring fra Vester-Jylland. Et historisk forsøg". Den er tilegnet hans moder Maren Hungebjerg Hansdatter's minde. Bogen indledes med en indholdsfortegnelse:

Ølgod sogn
Maren Hungebjergs forfædre
Maren Hungebjergs barndom og ungdom
Peder Tarps forfædre
Peders og Marens giftermål og Marens sjælekamp
Det kirkelige liv i Ølgod og Maren Hungebjergs og Peders forhold dertil
Hjemmet i Bjerge
Marens andet giftermål og senere leveår
Breve fra Maren Hungebjerg
Slægttavler

og forord:

Min første bestemmelse var at udarbejde en lille historisk skildring af vor slægt, der skulde være et mindeskrift for moder og udgives som manuscript; men efter som jeg syslede dermed, voksede dens omfang, så det blev større end jeg havde råd til at bekoste som manuscript, og da enkelte mente, at andre end slægten også kunde have glæde af at læse den, tog jeg ikke i betænkning at lade den komme i boghandelen.

Så overgiver jeg denne skildring til offentligheden; at der er mangler ved den, skal jeg villig indrømme; bestemtere, smukkere og fyldigere kunde den have bleven, hvis jeg havde haft mere tid at ofre på den, men en skælm giver mere end han har, og jeg havde ikke mere tid til at ofre dertil, og når jeg så alligevel har udgiven den, så er det fordi, jeg gærne vilde sætte min moder et minde og yde min slægt en tak.

                                                                                                     Forfatteren.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.