Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "NIELS HANSEN : Langesminde og hans Efterkommere" ved Højstrupgaardbørnene, 1950

Niels Hansen (1817-1906) kom til verden i Kohavegården i Vejstrup på Sydfyn som søn af gårdmand (senere sognefoged og stænderdeputeret) Hans Christensen og Ane Nielsdatter.

Hans datter Karen Nielsen blev gift med Rasmus Dinesen. De etablerede sig på Højstrupgaard, Høve sogn på Vestsjælland. "Højstrupgaardbørnene" ved Hans Dinesen (1869-1951) fik i 1950 udgivet "Niels Hansen : Langesminde og hans Efterkommere". Bogen indledes med:

FORORD

 

Niels Hansen, Oure, følte Savn ved at vide saa lidt om sine Forfædre og havde derfor god Forstaaelse for Børnebørnenes Spørgsmaal til ham om at skrive ned, hvad han havde oplevet.

Senere tog Thøger Dissing og andre sig for at samle om hans Fader Hans Christensen, Kohavegaarden.

Denne Slægtbog udkom i 1947, og i Slutningen af samme Aar fulgte en om Kohaveslægten.

Midt i 48 kom saa »Nygaardsslægten«.

I denne Bog er forsøgt samlet Ord om Hans Christensens næstældste Søn Niels Hansen og hans Efterkommere, hvortil vi hører.

 

                                                                                 Højstrupgaardbørnene

                                                                                    ved Hans Dinesen.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.