Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "OLE JØRGENSEN HUGGER og hans efterslægt. Lillebrænde og Torkilstrup"af Ketty Lykke Jensen,2008

Ketty Lykke Jensen (1950-2013) var en meget flittig slægtsforsker og lokalhistoriker, der fik udgivet et stort antal bøger. I 2008 fik hun udgivet: "Ole Hugger Jørgensen og hans efterslægt : En slægt med rødder i Lillebrænde og Torkilstrup sogne". Bogen indledes med:

Forord

 

Før man begynder at læse om slægtens og familiens historie, er der nogle ting, man må være sig bevidst.

En slægtsbogs overordnede mål er at dokumentere slægtens afstamning og dens udvikling gennem tiderne.

Det ligger derfor i sagens natur, at det ikke er nogen letlæst novelle, men derimod en samling af tilgængeligt materiale.

Det er og må være et ufravigeligt krav i en sådan sammenhæng, at det kun er det dokumenterbare, som kan regnes som sikkert. Alt andet skrevet, må indtil det er dokumenterbart, kun betragtes som en "historisk ledetråd".

Som dokumentation regnes kirkebøger, folketællinger, fæste- og tingbøger. En anden etisk regel, som praktiseres, er, at førstehånds-fortællinger regnes som dokumentation, hvorimod andenhånds-oplysninger er at betragte som historie.

At historie i allerhøjeste grad har sin berettigelse er en anden ting. Det er netop den, der giver kolorit og sætter en ellers temmelig nøgtern fremstilling af personer og steder i perspektiv. Men historie i denne sammenhæng er pr. definition, hvordan menneskene og omgivelserne var og er.

Lad mig få lov til at gøre opmærksom på en anden vigtig pointe i denne sammenhæng. Beretningen om en slægt er ikke og bør ikke være noget, som gøres en enkelt gang og færdig med det. Den bør opfattes som et aktivt dokument, som med indlevelse opdateres affamilien.

Med andre ord bør den omfatte både anetavle og efterslægt.

Husk på, at vi alle sammen bliver historie. Hvorfor da ikke lade dem vide sandheden om os fra den kilde, som ved bedst! Os selv.

 

Ord flyver væk, det skrevne består.

 

Ketty Lykke Jensen,
maj 2008.

Forfatterens efterladte har givet mig tilladelse til at scanne bogen. For ikke at krænke nulevende personer har jeg valgt ikke at medtage dele af 7. generation og senere samt navneregister. 

Den søgbare PDF-fil kan downloades via dette link.

Den fysiske bog på 83 sider kan lånes på biblioteket via dette link.