Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Stamtavle over Slægten JELSTRUP". Udarbejdet af J. Vahl, 1892

Jens Vahl (1828-1898) kom til verden i Aalborg som søn af en battalionskirurg. Han blev cand. theol. og kaldet til sognepræst med tilknytning til Indre Mission. Mest kendt er han for sit store forfatterskab inden for missions- og personalhistorie. Han døde i Nr. Alslev præstegård på Falster, hvor han er nævnt som provst og sognepræst i Nr. Vedby og Nr. Alslev.

I 1879-86 skrev han på sit store værk "Slægtebog over afkommet af Christjern Nielsen, Borgmester i Varde o. 1500. Efter trykte og utrykte Kilder". Det er nævnt som første del. Senere er udkommet nogle mindre hæfter omhandlende specifikke slægtsgrene med tilknytning til Christjern Nielsen, heraf "Stamtavle over Slægten Jelstrup. Udarbejdet af J. Vahl, Sognepræst i N. Vedby og N. Alslev. I denne Stamtavle forekommer følgende Slægter: Jelstrup, Mollerup, Schytte, Brorson, Duysen, Lunøe, Oldenburg, Fischer, Qwist, Bøggild, Hegermann, Brix, Vahl, Bjerring, Worm, Salicath, Brunes, Mandix, Knirsch, Hornsyld, Grüner, Aagaard, Schultz", der udkom i 1892.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link