Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Oversigt over AMALIE GABRIELLE JÜRGENSEN's Forslægt" af Gudmund Kelstrup, 1945-48

Gudmund Høgsbro Kelstrup (1902-2003) kom til verden i Velling Præstegård som søn af sognepræsten. Han gik i sin faders fodspor og ses som sognepræst i Veng Kirke. Han er forfatter til flere slægtsbøger, bl.a. "Oversigt over Amalie Gabrielle Jürgensen's Forslægt", der udkom i 3 dele i 1945, 1946 og 1948. Serien indledes med: 

FORORD.

 

Idet vi herved fortsætter udgivelsen af hæfterne om Høgsbrofamiliens forfædre, vil jeg gærne på given foranledning bemærke, at jeg er ganske klar over, at disse hæfter har meget væsentlige mangler, og navnlig at de næppe kan have synderlig værdi for slægtsforskere af faget; stoffet er ret tilfældigt samlet og langt fra gennemarbejdet; mange arter af kilder er næsten slet ikke benyttet, og der vilde sikkert på mangfoldige punkter let kunne findes meget mere. Men en saadan gennemarbejdelse som vilde være en nødvendig forudsætning, om meddelelserne skulde trykkes og udsendes offentligt som bog, vilde kræve meget mere tid og forudsætninger, end jeg kan præstere. Det drejer sig for mig blot om at få ordnet det, vi hidtil ad mange spredte veje lejlighedsvis har fået samlet, og at give de interesserede i familien en let overskuelig oversigt. Jeg har derfor heller ikke villet tynge fremstillingen med alt for mange kildehenvisninger og anden dokumentation. Særligt interesserede kan få alle nærmere oplysninger hos mig.

 

             Malt, 28. nov. 1945.

                                                                                               Gudmund Kelstrup.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet de tre hæfter til søgbare PDF-filer, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via disse links:

Første Del

Andel Del

Tredje Del