Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Slægten JESPERSEN fra Skanderborg" af Max Grohshennig, 1919

Bogen indledes med: 

„Slægten Jespersen fra Skanderborg“

 

er udarbejdet i Anledning af 100-Aarsdagen for Kammerassessor, Prokurator H. C. Jespersens Fødsel 16. April 1919. Ved Udarbejdelsen er benyttet et af Hr. Cand. Heilskov i sin Tid indsamlet Materiale, der er bleven suppleret af Hr. Underarkivar, cand. jur. G. Tegner for de ældre Leds Vedkommende. Uden denne Hjælp havde det været umuligt at faa Stamtavlen rettidig færdig, idet Henvendelsen til mig først skete i Slutningen af November 1918.

 

       København, i Marts 1919.                                                                                        M. G.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.