Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Slægt fra Falster : KOCH og Svan" af Ketty Lykke Jensen, 2008

Ketty Lykke Jensen (1950-2013) var en meget flittig slægtsforsker og lokalhistoriker, der fik udgivet et stort antal bøger. I 2008 fik hun udgivet: "Slægt fra Falster : Koch og Svan". Bogen indledes med:

FORORD:

 

Nærværende bogs tilblivelse er muliggjort ved en meget stor hjælp fra medlemmer indenfor denne slægt, og der skal derfor udtrykkes stor tak herfor.

I en bog som denne, vil der, trods megen omhu forekomme fejl og/eller mangler, hvorfor det vil være mig en stor glæde, hvis læsere, der finder sådanne, vil gøre mig opmærksom herpå.

Der arbejdes ihærdig med at finde yderligere personer tilbage i 1700- og 1800-tallet, det er en stor opgave, men det kan forhåbentlig lade sig gøre.

Jeg er naturligvis stadig meget interesseret i at modtage nye oplysninger om de unge i slægten, således at bogen stedse vil blive ført ajour.

Ganske sjovt er det, at man altid har ment at de 3 Koch-slægter i Eskilstrup sogn ikke har relationer til hinanden, men i denne slægtsbog har jeg dog påvist, at de 2 slægter Koch har sammenhæng, fordi en pige fra den ene Koch-slægt, Karen Margrethe Oline, nr. 180, gifter sig ind med Christen Hansen Koch fra den anden Koch-slægt.

Jeg kan da i den forbindelse fortælle, at den 3. Koch-slægt i Eskilstrup er jeg selv af, idet min farmor var født Koch på ’’Christiansminde”. Den slægt er der også skrevet en bog om.

 

Eskilstrup juni 2008.

Ketty Lykke Jensen.

Forfatterens efterladte har givet mig tilladelse til at scanne bogen. For ikke at krænke nulevende personer har jeg valgt ikke at medtage dele af 8. generation og senere samt navneregister. 

Den søgbare PDF-fil kan downloades via dette link.

Den fysiske bog på 104 sider kan lånes på biblioteket via dette link.